برای مشاهده اینجا را لمس(کلیک) کنید

این تغییر نشان میدهد که روده بزرگ فرد احتمالا از مواد مدفوع پاک شده است. بارها برای ابتلای مردم به این بیماری و آلودگی آب شهرستان از طریق اداره آبفا و دیگر ارگانها پیگیریهایی صورت گرفته ولی هر بار موضوع پساب کارخانههای کشور ارمنستان به داخل رودخانه ارس را تکذیب کردهاند و تاکنون مدرکی درباره اینکه آب رودخانه را مورد آزمایش قرار داده باشند در اختیار ما قرار ندادهاند و این در حالی است که حتی رنگ آب شرب این شهرستان تغییر کرده و کدر شده است. به بیانی دیگر شاید بتوان گفت یکی از معدود نقاط ایران زمین که هنوز طبیعت به صورت کامل در آن جریان دارد و به زندگی و زیستن میپردازد منطقۀ ممرز است که هم جنگل دارد و درختان تنومند و هم دریاچه دارد و ساکنانش در آرامش تمام به حیات خود ادامه میدهند.

در سالهای اخیر از طریق کانال رود ولگا-دن، خزر به دریای سیاه متصل شده است.دریای خزر ۶۰۰ هزار ۳۸۴ کیلومتر مربع (یکچهارم مساحت ایران) وسعت دارد و طول آن برابر با ۱۲۰۵ تا ۱۲۸۰ کیلومتر است. شیب این کوهها به سمت خزر بیش تر از آذربایجان است . بیش از نیمی از طول رودخانه ارس تقریباً معادل 1080 کیلومتری آن تا دریای خزر در مرز سه کشور ایران، ارمنستان و آذربایجان واقع شده است.

رود ارس از طولانیترین رودخانههای ایران است که پس از طی یک مسیر 10 هزار و 72 کیلومتری به دریای خزر میریزد. این دریاچه که در اروپای مرکزی عنوان بزرگ ترین دریاچه را یدک می کشد، دارای آب شیرین است و امکانات و هتل های بسیاری در کنار آن ساخته شده که با ارائه خدمات آب درمانی و ماساژ سهم زیادی از گردشگری کشور را به خود اختصاص داده است، اما اگر فکر می کنید این تنها دلیل ساخت این همه امکانات گردشگری است، سخت در اشتباه هستید، چرا که لذت قدم زدن در تپه های شمالی آن و استفاده از آب و هوا و زیبائی های کم نظیرش خاطره ای به یاد ماندنی را برای تمام عمر به یادگار می گذارد و رستوران های سنتی در فضای آزاد در کنار این دریاچه هر آنچه یک سفــــر اروپایی نیاز دارد، مهیا می کند.

تعبیر کم شدن آب دریا این است که لشگر پادشاه کم می شود. این دریاچه برای پیروان دین زرتشت قابل احترام بوده است به طوری که حتی با ورود اسلام بهاین سرزمین از اهمیت و جایگاه این دریاچه کم نشده است و این روایات تا سالیان متمادی بین مردم سیستان رواجداشته است. رودخانه ارس در ادامه مسیر به رودخانه آرپاچای متصل و در نهایت در مرز مشترک ایران با جمهوری ارمنستان و آذربایجان جریان پیدا میکند.

همکاری های دوجانبه در بهره برداری از پتانسیل های آن در بخش کشاورزی و انرژی بین ایران و جمهوری آذربایجان بطور متساوی انجام می گیرد و ارمنستان با ترکیه همکاری مشترک دارند. در مجموع میتوان اینطور دستهبندی کرد که در حدود 54 در صد از آب رودخانه ارس از دو جمهوری آذربایجان و ارمنستان، 34 در صد از خاک ترکیه و 12 در صد باقیمانده نیز از کشورما ایران تأمین میشود(شکل شماره1). تعیین تکلیف و اخذ حقآبه واقعی کشور معادل 50 درصد (نه 33 درصد) از رودخانه ارس بر اساس معاهدات منعقد شده قبلی با کشورهای ارمنستان و آذربایجان لازم و ضروری است/ در صورت بهرهبرداری از سد کاراکورت، سویملز و توزلوجا در ترکیه بر روی رودخانه ارس حجم ذخیره آب در سدهای ارس، خداآفرین و قیز قلعهسی که مصارف کشاورزی مناطق حاصلخیز کشور را بر عهده دارند بهشدت کاهش خواهد یافت/ وزارت امور خارجه ایران و کشورهای ارمنستان و آذربایجان باید بهدور از ملاحضات سیاسی تا دیر نشده با گفتگو و اخذ قراردادهای منصافه از طریق اتخاذ دیپلماسی مناسب از زیاده خواهیهای ترکیه جلوگیری بهعمل آورند.

حتی «اشرف غنی» نیز اعلام کرد که ما متعهد به پروتکل هستیم؛ و این پروتکل میگوید ۲۶ متر مکعب در ثانیه سهم آب ایران به صورت دائم است. یکی دیگر از غذاهای لذیذ بسی، کباب علی نازیک است که در سسی تهیه شده از ماست، سیر و بادمجان کبابی سرو میشود. ارتفاع سد کارا کورت 124 متر است که آب شرب، کشت و صنعت و آبیاری دشت ایغدیر و استان قارص ترکیه را تأمین خواهد کرد. همچنین حجم ذخیره آب سد کارا کورت حداقل یک میلیارد و 600 میلیون متر مکعب خواهد بود. یک دریاچه بزرگ : یک عشق بزرگ و پرهیجان .

در مورد ارس، مسالهای که درباره آن اخطار داده میشود، ماجرای دشت مغان است که گفته میشود، در وضعیت ناگواری از نظر آبی قرار خواهد گرفت و مساله دیگر نیز این است که بر اساس تصاویر ماهوارهای سطح زیر کشت در جنوب دریاچه و پشت سد افزایش پیدا کرده که بر استانهای مرزی ایران در شمال غرب تاثیر میگذارد. ببینید همیشه ایران به مساله «ارس» اینطور نگاه کرده که ما هستیم و دولت آذربایجان و دولت ارمنستان و پروتکلی نیز وجود دارد که از زمان روسها که گفته نصف آب مال ما، نصف آب مال شما!

کشور ترکیه پروژه بزرگی به نام داپ یا پروژه آناتولی شرقی در حوضه رودخانه در دست اجرا دارد که هدف این پروژه، ارتقای سطح توسعه استانهای شرقی ترکیه میباشد. تحقیق حاضر از نوع مطالعات کاربردی بوده و با هدف شناسایی ابعاد هیدروپلیتیکی رود مرزی ارس با گردآوری اطلاعات از طریق منابع کتابخانه ای، مشاهده و مصاحبه با روش توصیفی ـ تحلیلی، اسنادی و تاریخی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و به بررسی زمینه های همگرایی و واگرایی متأثر از مولفه های ژئوپلیتیکی مختلف میان کشورهای حوضه ارس و ارایه الگوهای پیشنهادی پرداخته است.

هدف پژوهش حاضر پايش تغييرات فرسايش و رسوبگذاري رود ارس مي باشد. در حال حاضر سد خداآفرین و سد قیزقعلهسی به صورت مشترک با جمهوری آذربایجان بر روی ارس احداث میشود. ولی کیفیت آب رودخانه ارس بر اثر اقدامات و بهره برداری هایی که عمدتاً از سوی ارمنستان و ترکیه صورت می گیرد، تنزل یافته و کمیت آب نیز تحت تأثیر سد سازیهای ناهماهنگ و استفاده بی رویه برای مقاصد گوناگون، قرار گرفته است. این یک طرح مطالعاتی است و طرح مطالعاتی خوب است که انجام شود، اما این که اعلام رسمی صورت بگیرد که ما به یک یافتههایی رسیده ایم، اشتباه است.

مساله گرمایش زمین یک بحران جدی است و باید مدام با کشورهای همسایه خود مذاکره میکردیم، اما متأسفانه مذاکره اتفاق نمیافتد. یعنی مساله این طور نیست که ایران ماجرا را رها کند و آنها هر زمان که بخواهند به ایران آب بدهند یا ندهند. از سوی دیگر کانال آبی «خداآفرین» که به استان اردبیل میرود و دشتهای وسیعی را تحت پوشش قرار میدهد و هنوز این موارد نیز به طور کامل افتتاح نشده و در حال افتتاح شدن است. مهدی حامی روز پنجشنبه در بازدید از حاشیه رود ارس در شهرستان خداآفرین اظهار کرد: در رصد و پایشی که به طور منظم توسط کارشناسان اداره دامپزشکی شهرستان خداآفرین انجام می شود، تلفاتی از پرندگان مهاجر در حیات وحش، مشاهده یا گزارش نشده است.

3) این نام در دستنویسهای گوناگون شاهنامه و به پیروی از آن در شاهنامههای چاپی به گونة «جرم» و «چرم» آمده است. سرچشمه ارس در كوهى است كه مى گويند كشتى نوح در انجا توقف كرد، و شايد كه اسم نهر از نام اين كوه بزرگ آرارات اشتقاق يافته است. حالا نیز شنیدهها حاکی از آن است که در ترکیه دو سد دیگر نیز در حال احداث است که شاید منابع عظیم آبی ما را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج بدست آمده حاکی از آن است این رودخانه بستر جذابیت های ویژه گردشگری و تاثیرات مثبت اکوسیستمی می باشد. برج هایی که شخصی ساز هستند کیفیت بالاتری دارند و از تجهیزات بهتر و گران تری برای ساخت آن ها استفاده می شود.

همچنین در این حوضه، سدهای نارین قلعه، صفاکو، سراپ، سنا و قارص قلعه جمعاً با ظرفیت 244 مگاوات در سال در حال بهره برداری است؛ علاوهبر این ۹ سد و نیروگاه برق آبی هم در دست ساخت و یا برنامهریزی هستند که با بهرهبرداری از آنها، مجموع ظرفیت این سدها و نیروگاههای برق آبی به ۳۸۷ مگاوات در سال خواهد رسید. به خصوص که کار ساخت سدها نیز پیشرفت بیش از ۵۰ درصد داشته است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست خراسان رضوی نیز در این زمینه گفت: با توجه به پایش انجام شده در خصوص وضعیت دریاچه که توسط کارشناسان خبره در زمینه تغییرات سطح دریاچه طی یک سال گذشته انجام و با بررسی تصاویر ماهوارهای دریاچه همراه بوده است شاهد وضعیت خوب دریاچه هستیم. تا زمانی که طرح مطالعاتی به یک نتیجه نرسد کسی اعلام نمیکند. شریفی کیا محمد. پایش تغییرهای تراز آبی در دریاچه هامون, مبتنی بر تحلیل سری زمانی تصاویر سنجش از دوری. شرقي و غربي و اردبيل است و آب و هواي معتدلي نسبت به نيمه جنوبي اين استانها دارد بارش فراوان در اين منطقه علاوه بر کمک به اعتدال آب و هوا باعث ايجاد رودخانههاي متعدد با دبي (حجم آب در واحد زمان /Sec M3 ) زياد شده است.

حالا با مجموع این طرحهای تازه، ایران در مجموع بیش از یک میلیارد و هشتصد میلیون متر مکعب آب در سه استان شمال غربی خود نیاغز دارد. این کوه یک منبع زیرزمینی طبیعی پوشیده از ذغال سنگ دارد که موجب شده کوه آتشفشان بیش از شش هزار سال به سوختن ادامه دهد. برداشت بی رویه آبهای زیرزمینی نیز با آبهای ژرف متفاوت است و کار پژوهشی نیاز دارد. روده بزرگ درون حفره شکمی قرار دارد و اطراف روده کوچک را احاطه کرده است. در این پارک میتوانید با خانواده یا دوستان خود حضور پیدا کرده و از امکانات موجود در آن لذت ببرید.

در بستر رودخانهٔ ارس ۸۰۵ جزیرهٔ کوچک و بزرگ خالی از سکنه وجود دارد که به زبان محلی به آن «شام» میگویند. ولی اصلا قضیه اینطور نبوده است و ایران دقت نکرد که سرشاخههای «ارس» از ترکیه منشعب میشود و ترکیه نیز به تازگی دو سد در استان کارس در حال احداث دارد به نامهای «کاراکایا» و «کاراکوت». این مورد در طرح کرم آباد که در استان آذربایجان غربی ایجاد شده است و از سوی دیگر در منطقه آذربایجان شرقی و در منطقه گل فرج، نیز طرحهای آبی داریم و در منطقه آذربایجان شرقی نیز کانال عظیمی به طول ۱۴۰ کیلومتر از آن منشعب میشود و دشتهای بزرگی را در منطقه زیر کشت میبرد.

دیدگاهتان را بنویسید