خاطرات علینقی عالیخانی/نوار ۱۲ – ویکینبشته

۲ – حومه شهرهای تهران – ورامین – دماوند – شهر ری – شمیران – کرج ۳۰ هکتار. ۳ – سایر اراضی و دهات تابع شهرستانهای مذکور در بند ۲ ۷۰ هکتار. نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آنهاتعیین و از محل ۲۵٪ فروش خالصجات به صاحبان آنها پرداخت خواهد شد. اوراق مذکور پس از جمعآوری از طرف کشاورزی یا خالصه محل ضمن اعلام مقدار زمین قابل تقسیم با نقشه تهیه شده به شورای شهرستان فرستادهخواهد شد. خالصجات و اراضی مشمول ماده ۲ قانون به وسیله کمیسیونی در هر محل مرکب از دو نفر به انتخاب وزارت کشاورزی و یکی ازکارشناسان رسمی به انتخاب رییس دادگستری محل (در مراکز استان رییس دادگاه استان و در شهرستانها رییس دادگاه شهرستان) ارزیابی خواهد شد.

وی به محض برگشت به ایران یکی از اتاق های کاخ سفید را با لوازم گران قیمت و با ارزشی مانند چند دست مبل لویی شانزده، آینه های بزرگ، پرده های مخمل، چند قطعه قالی پیشکش شده از سوی سلطان عبدالحمید پادشاه عثمانی، مجسمه های برنزی و طلا و .. تزئین نمود و این موزه به نام موزه مخصوصه مشهور شد. و بعضی از این منابع را هم کشف کرده بودیم و ذخائر خیلی بزرگی داشتیم.

در واقع چون امیرکبیر مدتی قبل به مسکو و استانبول سفر کرده بود می دانست که میدان مرکزی در این شهرها چه اهمیت و نقشی دارد ، به همین دلیل تصمیم گرفت که ساخت و سازهایی در آن انجام شود. در تهران نیز همین شرایط حاکم بود به طوری که گاهی اوقات بیماری ها به حدی اوج می گرفت که اکثر مردم شهر به آن ها مبتلا می شدند. است. این گزارش همچنین در بردارنده اطلاعاتی دربارهٔ اجرای اقدامات ذیل بیانیه مشترک در مورد یک چارچوب همکاری و نیز برنامه اقدام مشترک است و شامل ضمیمهای است که اطلاعات روزآمد دربارهٔ اجرای اقدامات داوطلبانهای که ایران در ارتباط با برنامه اقدام مشترک متعهد شده است را فراهم میکند.

ایران شش اقدام عملی مقدماتی که با آژانس در نوامبر ۲۰۱۳ در ارتباط با «چارچوب همکاری» توافق کرده بود را اجرا کرده است و دو طرف در مورد هفت اقدام دیگر که باید توسط ایران تا تاریخ ۱۵ مه ۲۰۱۴ اجرا کند موافقت کردهاند، از جمله اقدامی در ارتباط با اطلاعات مندرج در ضمیمه گزارش ماه نوامبر ۲۰۱۱ مدیر کل. شعبه پنج که مامور رسیدگی به پرونده کاندیداهای تهران شامل سی نماینده است طبیعتا کارش ازشعب دیگر بدلیل تعداد نمایندگان بیشتر بیشتر بوده تاکنون در حدود پانزده پرونده از تهران رسیدگی شده که الان قرائت میشود وبقیه بدلیل حجم کار ی هنوز نوبت رسیدگی آنها یرسیده.

یک پرسشنامه اطلاعات طراحی به روز شده (DIQ) برای راکتور IR-40 به آژانس داده شده است. ۳۴. کارخانه غنیسازی سوخت فوردو: بر اساس پرسشنامه اطلاعات طراحی مورخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۲، کارخانه غنیسازی سوخت فوردو یک کارخانه غنیسازی دارای سانتریفیوژ برای تولید UF6 غنیشده تا ۲۰ درصد U-235 و تولید UF6 غنیشده تا ۵ درصد U-235 است. ایران بین ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ و ۹ فوریه ۲۰۱۴ مقدار ۱۴۴ کیلوگرم UF6 طبیعی را به داخل آبشارهای کارخانه غنیسازی سوخت خوراکدهی کرد و در مجموع ۱۵٫۸ کیلوگرم UF6 غنیشده تا ۵ درصد U-235 را تولید کرد.

سانتریفیوژهای بیشتری از نوع IR-2m یا IR-1 در FEP, FEEP یا کارخانه نیمهصنعتی غنیسازی سوخت (PFEP) (محوطه تولید) نصب نشدهاند. رودخانه مهران یا میدان چای که رود لیقوان نیز نامیده می شود ، از قله های بین کوه های کریم و سلطان مشرف به روستای لیقوان (یک: مرکز عمده تولید پنیر در ایران) در نزدیکی اسپاراخون و قشلاق سرچشمه گرفته است. افزایش سریع تولید و درآمد سرانه، امید به اشتغال در صنایع و امکان استفاده از تسهیلات آموزشی، درمانی و فرهنگی بهتر در شهرها متدرجاً و به طورمداوم جمعیت را به سوی مراکز شهری و صنعتی کشور جذب نموده تا جایی که میزان رشد جمعیت در مناطق روستایی به ۱،۶ درصد تقلیل و درمناطق شهری به ۵،۱ درصد افزایش یافته است.

در صورتمجالس ارزیابی بهای اراضی مرغوب و نامرغوب با در نظر گرفتن آب از قنات یا رودخانه و همچنین مستغلات و ابنیه و باغات دولتی و اراضیبایر و مراتع خصوصی ده به طور جداگانه تعیین خواهد شد. نقشه دهات در صورت امکان به وسیله مهندسین ادارات و سازمانهای وابسته به دولت و الا به وسیله بنگاههای مقاطعهکاری فنی و یا مهندسیننقشهبردار ذیصلاحیت با نظارت مهندس ناظر وزارت کشاورزی و نماینده یا مهندس ثبت تهیه خواهد شد. صاحبان این قسمحقوق در صورت تساوی شرایط در جلسه مزایده حق تقدم خواهند داشت.

در صورت عدم مراجعه حق این قبیل کارمندان ساقط و قطعات مربوط به آنها با نظر شورای شهرستان و رعایت حقتقدم به کارمندان دیگر فروخته خواهد شد. اراضی به کارمندان و خدمتگزارانی فروخته میشود که خود یا عیال آنها دارای خانه شخصی نباشند و حق تقدم با کسانی خواهد بود کارمند رسمی بودهو کسور بازنشستگی بپردازند و همچنین سابقه خدمت و میزان حقوق و متأهل بودن و تعداد اولاد عائله در اولویت کارمندان و خدمتگزاران باید کاملاًرعایت شود. خانه مشروطه تبریز خانه ای است که داستان انقلاب مشروطه ایران را در اوایل قرن بیستم بازگو می کند ، که تبریز محل عالی قیام است.

مجلس.صاحب خانه مرا خبر کرده بود که مثلا مهمان خارجی اش تنها نماند. کارمندانی که قرعه به نام آنها اصابت کرده موظفند حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ ابلاغ اداره کشاورزی برای تنظیم سند انتقال خود یا نماینده آنهابه اداره کشاورزی مراجعه نمایند. براى پرداخت طلب کشاورزان از دخانیات بنده در همین دو روزه اقدام کردهام و باز هم تعقیب میکنم امیدوارم آن چیزى که طلب مسلم آنها است اگر یک مرتبه هم ممکن نشود به تدریج به آنها داده شود در مورد دادگسترى که فرمودند خواستم به عرض آقایان برسانم که در دادگسترى، قضات بسیار پاکدامن بسیار عفیف هستند که واقعاً اسباب افتخار مملکت ما و اسباب افتخار قوه قضاییه هستند البته قوانین دادگسترى اصلاحاتى لازم دارد که آن اصلاحات باید به عمل بیاید و مثل همه جاى دنیا که یک نواقصى وجود دارد باید رفع بشود، این نواقص رفع خواهد شد و چیز بزرگى نیست که اسباب نگرانى بشود اینجا اشاره فرمودند به موضوع شیلات اشاره فرمودند به موضوع بحرین و اشاره فرمودند به موضوع طلاها میخواستم عرض کنم که این حکومت که منتخب خود آقایان هست و مورد پشتیبانى خود آقایان هست ذرهایى از وظایف خودش غفلت نکرده و نمیکند و در موضوع شیلات وظیفه خودش را انجام خواهد داد هم در موضوع بحرین وظیفه خودش را انجام داده و بعد هم انجام خواهد داد و هم در موضوع طلاها اقدامات خودش را تعقیب کرده و بعد هم تعقیب خواهد کرد آقایان اعتماد خودشان را به این حکومت ابراز بفرمایند و پشتیبانى خودشان را ادامه بدهند دولت هم وظایف خودش را انجام خواهد داد.

فاصله هتل لاله تا شهر تبریز حدود یک ساعت است؛ شما میتوانید با رزرو هتل کندوان از علی بابا در یکی از روستاهای زیبای کشور اقامت کنید. هتل صخره ای لاله کندوان تبریز جلوه ای بی نظیر از معماری طبیعت با دکوراسیون سنگی طبیعی است که ارزش پرداخت هزینه اقامت در آن را دارد. جملات قالبی و خسته کنندهای را که در هر گوشهای که رفته بودم از دهان همهٔ آشنایان و رفقایم میشنیدم کمتر از دهان او میشنیدم. توصیه ما این است که با توجه به نوع خریدی که دارید یکی از این مراکز خرید را با توجه به توصیه های دوستان و آشنایان خود مورد بررسی قرار داده و نسبت به خرید از آنها اقدام نمایید.

باز هم باید توضیح بدهم که علت اینکه از راه پاریس بازگشتم اینستکه خط هوائی میان ایران و مسکو هنوز وجود نداشت. مسجد آبی تبریز در اوایل سال 1900 توسط وزارت فرهنگ ایران بازسازی شد. جمعيت تبريز در سال ۱۳۹۵ خورشیدی بالغ بر ۱٬۵۵۸٬۶۹۳ نفر بودهاست. نقشه دهات به منظور تقسیم اراضی مزروعی با توجه به حدود مندرجه در سند مالکیت و صورتمجلس تحدید حدود بر اساس نقشه ثبتی(اگر داشته باشد) با راهنمایی یک نفر مهندس یا کارشناس کشاورزی طوری تهیه خواهد شد که اراضی دایر و بائر و مراتع خصوصی ده و باغات وساختمانها و مجاری میاه و قنوات و سایر منضمات و ملحقات و اراضی مرغوب و نامرغوب را دقیقاً نشان دهد.

و زنی تنها بر سر قبر آنطرف نهر چنان ضجه میزد که انگار شوهرش داماده بوده و از توی حجله یکسر آمده اینجا. در این مورد چیز دیگر خاصی واقعاً ندارم بگویم جز اینکه برنامههای صنعتی شدنی که در پیش داشتیم یکی پس از دیگری به مرحله اجرا در میآمد مانند صنابع آلومینیوم، همین صنایع ماشینسازی که به آن ذکر کردم ولی یکی از چیزهائی که برای ایران بسیار مهم بود ایجاد یک کارخانه ذوب آهن بود.

از زمان مشروطیت به بعد همیشه یکی از خواستههای آزادیخواهان و ترقیطلبان کشور کارخانه ذوب آهن بود که رضاشاه سعی کرد در کرج ایجاد بکند ولی با جنگ روبرو شدیم و مقداری از ماشینآلاتی که از آلمان فرستادند انگلیسها در عدن توقیف کردند. یزدی – این ها گفتند که سفارش شده است ما از وزارت کشور خواستیم آمدند اینجا و دیدند که در پرونده های اصفهان حتی یک برگ هم وجود ندارد . میزان مواد هستهای که به شکل UF6 غنی شده تا سقف ۵ درصد از U-235 باقی مانده است، ۷۶۰۹ کیلوگرم است. پروازهای مستقیم از تفلیس (2 پرواز در هفته) ، توسط ATA air هواپیمایی اختصاصی تبریز انجام می شود.

راه آهن تبریز 742 کیلومتر با تهران فاصله دارد، همچنین با اتصال به اروپا و مسکو گزینه ای مناسب برای سفرهای خارجی استانبول و سایر شهرهای بزرگ می باشد. در نامهای دیگر به تاریخ ۱۸ ژانویه ۲۰۱۴، ایران توضیحات بیشتری دربارهٔ اظهارات ۲۰ فوریه ۲۰۱۰ خود در خصوص فناوری غنیسازی لیزری ارائه کرد. JPA در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۴ اجرایی شد و شورای حکام از وظیفه آژانس در زمینه نظارت و راستیآزمایی اقدامات ذیربط هستهای مندرج در آن حمایت کرد (به ضمیمه سه، مراجعه شود).

دیدگاهتان را بنویسید