رود ارس – مجله مِستر بلیط

میکروبیوتای روده از باکتریها، آرکیها و یوکاریوتها تشکیل شده است. بهتر است بگوییم که این درمانها در کاهش علائم و بهبود کیفیت زندگی موثرند. این عمل ممکن است سطح گرسنگی شما را کاهش دهد. بسیاری از این جزیرهها در پی کاهش آب دریاچه، به خشکی متصل شدند. به گفتهٔ محمد دبیرسیاقی، چون آغاز فرمانروایی نوح بن منصور در ۳۶۵ ه.ق است و فردوسی نیز که کشتهشدن دقیقی را در شاهنامه خود یاد میکند در حدود سال ۳۷۰ ه.ق به نظم شاهنامه دست یازیده، بنابراین تاریخ کشتهشدن این شاعر میان سالهای ۳۶۷ تا ۳۶۹ هجری قمری باید رخ داده باشد.

با این حال او را در داستانسرایی به پای فردوسی نمیداند و گشتاسپنامهٔ او را پس از شاهنامه از دیگر منظومههای بحر متقارب برتر میداند. » در جشن نامه خاورشناس نامی جرج یاکوب به چاپ رسانید و این عقیده را اظهار کرد دقیقی زرتشتی نبودهاست. در مورد آب اضافی دریا در این تعهد نامه بسیار با دقت آمده است و شاید هم این دقت به خاطر بی باوری بوده که در آن زمان مقامات دولت افغانستان نسبت به صداقت مقامات ایرانی داشته اند.

این گفتۀ رشیدی را که رودکی یک ملیون و سه صد هزار بیت سُروده است، اگر مبالغۀ بزرگ هم بدانیم بازهم می توان به این نتیجه رسید که رودکی شاعری بوده است، به تعبیر بیدل اگر مصراعی می خواست آغاز کند، آن مصراع می رفت و خود را به غزل و قصیده یی بدل می کرد. شرایط جغرافیایی و آب و هوایی منطقه شمال غرب ایران که شامل زمستان های سرد و پربرف است، باعث می شود تا دسترسی به این رودخانه زیبا در این فصل از سال دشوار باشد.

این آبشار کوچک پانزده متری در فصل بهار خصوصا در فروردین ماه پرآب میشود. اگر در فصل بهار به این منطقه سفر کردید می توانید به چشمه آب گرم خانگیران، جنگل های طاق و گز، جنگل های پسته روستای چشمه نور و… درست در غربی ترین منطقه تهران دریاچه مصنوعی احداث شده است که با فاصله یک ساعته از مرکز شهر می توانید به آن برسید و از آب و هوای دلچسب آن که روح و جسم را تقویت می کند لذت ببرید.

شهابالدین عبدالله بن لطفالله مشهور به حافظ ابرو (متوفای ۸۳۳ یا ۸۳۴ ق) از مورخان و جغرافیهنگاران مشهور منطقه است. منطقه ای کوچک که مربوط به استان تهران است. تئودور نولدکه در سال ۱۸۹۲ در جلد دوم مجموعه پژوهشهای مربوط به زبان فارسی که در شهر وین انتشار یافت، ضمن بحثی دربارهٔ شعر فارسی از سهم دقیقی در حماسه ایران یاد کرد و موضوع زرتشتی بودن دقیقی را یکی از مباحث اصلی بحث خود قرار داد. یکی از خاورشناسان آلمانی به نام هرمان اته میان سالهای ۱۸۷۲ و ۱۸۷۵ به انتشار دو مقاله به زبان آلمانی پرداخت و در آنها از دقیقی یاد کرده بود.

سه سال پس از آن در سال ۱۹۵۹ ترجمهٔ آلمانی آن در لایپزیک منتشر شد. در سده نهم به این ملتپرستی فکری، ملتخواهی سیاسی نیز افزوده شد. عارف در سراسر زندگی خود همیشه صراحت داشته و این دستکم در تصنیفهای اجتماعی و سیاسی او به خوبی مشهود است. به دنبال آن نخستین سلسله پادشاهان ایرانی در خراسان پدید آمد که از بغداد دور بود و برای همین کانون بدعتهای پرشمار سیاسی و مذهبی بهشمار میرفت. قایقسواری در این دریاچه حالوهوای جذابی دارد اما متأسفانه هنوز امکاناتی برای این تفریح فراهم نشده است و بسیاری از گردشگران و طبیعتگردهای حرفهای با قایقهای بادی شخصی این لذت را تجربه میکنند.

قایقسواری یکی از لذتبخشترین تفریحاتی است که میتوان در سفر تجربه کرد. درست است که دقیقی به تنهایی مبتکر سبک و وزن حماسی نبود ولی بیگمان در پیشرفت این دو سهیم بودهاست و نمونهای پرداختهاست که فردوسی هم بدنبال آن رفتهاست. عنوان شماری از کتابها دربارهٔ قهرمانان ملی ایران هم به عربی و هم به فارسی در دسترس است، که گویا از نوشتههای فارسی میانه ترجمه شده بودند؛ که همین نوشتهها منابع مستقیم یا غیرمستقیم فردوسی در سرودن شاهنامه بودهاند. جدا از نام او که عربی و از نامهای پیامبر اسلام است، اینکه گفته میشود زرتشتیانی بودهاند که دارای نامهای عربی بودهاند در تاریخ مصداق ندارد.

بنابر آنچه که از مطالب اوستا نقل شد، وجود دریایی در مناطق همدان و ساوه در حدود سه هزار سال قبل(تقریبا 1500 سال قبل از تولد پیامبر اسلام)استفاده میشود. آنچه در تحقیق او تازگی دارد اظهارنظریست که در باب کشته شدن دقیقی بدست میدهد و علت آن را به دلایل آنچه فردوسی در حق دقیقی آوردهاست، به اخلاق خشونتآمیز و تند دقیقی منحصر میکند. ادوارد براون که اولین مجلد از اثر پایدارش بنام «تاریخ ادبیات ایران» که در سال ۱۹۰۲ انتشار یافت، در دو صفحه از آن کتاب به زندگانی دقیقی پرداخت و ضمن بازگویی و بازبینی آنچه در کتابها و مآخذ قدیم ایرانی دیده بود، تا اندازهای به دیدگاههای مستشرقان نیز پرداخت.

در سال ۱۹۱۳ نخستین مجلد از چاپ اول دائرةالمعارف اسلام انتشار یافت. این نخستین بار بود که نام دقیقی در یک دائرةالمعارف اروپایی وارد شده بود. شاعران دورانهای بعد دقیقی را در ردیف گویندگان بزرگ نام برده و سخن او را ستودهاند و از دیوانش نسخه برداشتهاند و در طرز سخنگویی و شیوهٔ شاعری بدو اقتدا کردهاند. در پیرامون سال ۲۰۰ هجری قمری (۸۱۵ میلادی)، آبان بن عبدالحمید لاحقی شماری از کتابهای ساسانی را به شعر عربی و در بحر رجز برگردانده بود، که از جمله آنها «کتاب مزدک» بود که گویا در شاهنامه هم بکار برده شدهاست.

در سال ۹۵۷ میلادی یعنی در بهترین دوران سامانیان، شاهنامه ابومنصوری با تلاش ابومنصور المعمری و به دستور ابومنصور عبدالرزاق، حاکم توس، توسط چهار گردآورنده خدای نامک های کهن (که در شاهنامه فردوسی نام برده شده اند) به رشته تحریر درآمد. دقیقی از نخستین کسانی بود که پیش از فردوسی دست به سرودن شاهنامهٔ منظوم از روی این شاهنامهٔ منثور ابومنصوری زد. فردوسی در شاهنامه (سده چهارم)، عوفی در لبابالالباب (سده هفتم)، حمدالله مستوفی در تاریخ گزیده (سده هشتم)، و کسانی که پس از آنها سرگذشت دقیقی را نوشتهاند، به نامسلمان بودن او اشاره نکردهاند. در حالی که نام فردوسی و همگنان او سالها پیش از آن در دائرةالمعارفهای دیگر جایگاه خود را یافته بود.

دیدگاهتان را بنویسید