مدیریت تغذیه گاوهای شیری

سیستمهای به این منظور وجود دارد ، یکی اینکه هر روز کود به بیرون منتقل و از گاوداری خارج شود. گاوهای شیری بخصوص در فصل زمستان از نظر رشد سم و کج و معوج شدن آن ناراحت شده و علاوه بر اینکه در راه رفتن ناراحتی احساس میکنند تولید شیر روزانه آنها نیز بطور قابل توجهی پایین می آید . 2- جیره آبستنی: چنان که از عنوان آن مشخص است این جیره برای دامهای ماده آبستن درنظر گرفته می شود که برحسب اینکه درچه ماهی از حاملگی هستند جیره آنها تنظیم می شود . این مجموعه مواد غذایی را جیره غذایی می نامند که باید برحسب احتیاجات نگهداری واحتیاجات تولید حیوان ونوع مواد غذایی وبا توجه به جنبه های مالی آن تهیه و تنظیم گردد.

دراینجا لازم است بطور خلاصه اشاره ای به ارزش غذایی برخی از مواد سازنده کنسانتره داشته باشیم.اما قبل از آن مروجین ودامداران گرامی باید بدانند که پروتئین ، چربی، مواد قندی یا کربوهیدرات ها، مواد معدنی وویتامین های مورد نیاز بدن دام چه موادی هستند وچه نقشی را دربدن دام به عهده دارند؟ انجمن مراقبت از حیوانا ت و کمیته دانشگاه پروتوکل ازمایش را تصویب کرد .16 راس گاو هولشتاین فریزین با تولید شیر قابل مقایسه (بالای 9500 کیلو چربی و پرتیین تصحیح شده در 305 روز) از یک گروه 44 گاوی که برای همزمان کردن اوولاسیون تلقیح شده بودند انتخاب شدند.

موبیلیزاسیون چربی بدن و اسید چرب غیر استریفه در گاو های تغذیه شده با لیپوژنیک بالاتر بود و به طور همزمان تولید شیر 220 گرم برای هر گاو در روز افزایش یافت. فزون بر این چربی موبیلیزه بدن منفی بود در هفته 9 برای گاو های تغذیه شده با جیره گلوکوژنیک و غلظت بتا هیدروکسی بوتیرات پایین تر بود با گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک. سوم: مواد مغذی 2 کربن میتوانند به غده پستانی منتقل شوند و تغیر شکل به چربی شیر(ماتوس و پالم کوییست 1978) که منجر به افزایش تولید چربی شیرمیشود . به گزارش خبرنگار کشاورزی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، محمدرضا شافعینیا در حاشیه دومین همایش سالانه شرکت نهادهای دامی جاهد اظهار کرد: با توجه به شرایط کشور ایران از نظر محدودیتهای منابع آبی باید تلاش کنیم تا با محدودیتهای موجود واستفاده علوم وتکنولوژیهایی مانند ژنتیک تولید فرآوردههای و محصولات پروتئینی از نظر کمی و کیفی افزایش دهیم.

کار اصلی یک گاواهن چیزل نسبت به کاری که با یک چوبدست چنگالی شکلتوسط انسان اولیه شکل می گرفت کمی تغییر یافته است.قولاد جایگزین چوب شده و تراکتور جایگزین توان بدنی. در گاوهای متوسط تولید به دلیل کاهش تدریجی تولید و افزایش ماده خشک مصرفی، میزان احتیاجات تا حدودی نسبت به دورۀ پرتولید کاهش می ­یابد. نژاد خروس لاری ها دارای مقاومت بسیار بالایی در جنگ تن به تن هستند و گاها نبرد بین خروس ها تا چندین ساعت هم به طول می انجامد و حریف مغلوب یا سرانجام کشته شده و یا به صورت بیهوش شده با سر و گردن و بال و پر های خونی از میدان خارج می شود.

ابتدا یک افزایش در اکسیداسیون ناقص مواد مغذی 2 کربن ممکن است اتفاق بیفتد که به علت افزایش در غلظت کتون بادی پلاسما سرانجام منجر به کتوز میشود. به طوراجمال به مجموعه مواد غذایی که یک حیوان درطول یک شبانه روز کامل دریافت می کند جیره اطلاق می شود. غذای نامناسب وناکافی اثرات نامطلوب روی میش ها و بره ها می گذارد، زیرا احتیاجات غذایی جنین ازطریق غذای مادر تامین می گردد وکمبود مواد غذایی مخصوصاً دراواخر دوره آبستنی موجب تولید بره های لاغر وضعیف می گردد وخوراک مناسب باعث رشد سریع بره ها یا گوساله ها می شود.

مثلاً شیر برای گوساله شیرخوار غذای کاملی است ولی ازیک سن معین به بعد این غذا به تنهایی نمی تواند تمام احتیاجات حیوان را برآورده سازدویا میش ها دردوره بارداری به مواد غذایی بیشتری احتیاج دارند. به طور کلی برای تامین نیازهای غذایی دامها باید احتیاجات آنها را درمراحل مختلف زندگی مثل مرحله خشک بودن، مراحل مختلف آبستنی، مرحله شیرواری، مرحله شیرخوارگیبره ها وگوساله ها تامین نمود. دوم : مواد مغذی 2 کربن میتوانند استریفه شوند و در کبد به عنوان تری اسیل گلیسرول ذخیره شوند و به طور بالقوه باعث کبد چرب میشوند.

بافت برداری از کبد در 2 هفته قبل زایش انجام شد . این نتایج علمی با آزمایشات مزرعه ای (میدانی) که در آب وهوای گرم (شمال آفریقا ومرکز وجنوب آمریکا ) انجام شدند، تائید شده اند. با توجه به سومین الگوی متناوب نتایج کنونی فرضیه ما را حمایت نمیکند(ون و همکاران ) که یک جیره بالا از نظر گلوکوژنیک انباشتگی تری اسیل گلیسرول کبد را کاهش میدهد و این ممکن است به این علت باشد که جیره مشخص شد به وسیله تغذیه غلظت های که اختلاف داشتند در درصد لیپوژنیک و گلوکوژنیک و در صورتی که سهم غلظت ها با جیره از زایش تا 3 هفته پس از زایش افزایش مییابد .

از هفته 2 تا 4 محتوای تری اسیل گلیسرول کبد دوباره کاهش یافت. در هفته 4 پس از زایش تری اسیل گلیسرول کبد به طور عددی در گاو های تغذیه شده با گلوکوژنیک پایین تر بود اما اختلاف معنی داری با لیپوژنیک نبود . در هر گروه به هر کدام گاو ها جیره گلوکوژنیک و لیپوژنیک 3 هفته پیش از زایش اختصاص یافت. گاو های تغذیه شده با جیره لیپوژنیک 2.04 کیلوگرم در 2 هفته پس از زایش هر روز چربی قابل دسترس داشتند.

ابقا انرژی به وسیله کالری متری غیر مستقیم در محفظه تنفسی تخمین زده شد و در مقاله ون و همکاران در سال 2007 گزارش شد و به طور منفی همراه با درصد چربی شیر و غلظت اسید چرب غیر استریفه بود. آنالیز ماده خشک مصرفی و ابقا انرژی و تولید شیر و ترکیب شیر در مقاله( ون و همکاران 2007)توصیف شده است . 7) برای انالیز متابولیت ها و هورمون های متابولیکی (مدل 1 ) یا محفظه های تنفسی برای آنالیز ارتباط بین ابقا انرژی و متابولیت ها و هورمون های متابولیکی و چربی شیر و نسبت چربی به پروتیین (مدل 2)گرچه اندازه گیری های متعدد هر حیوان نتوانست به عنوان واحد های مستقل از مشاهدات حساب بیاید تکرار اندازه گیری ها با تجزیه واریانس (نرم افزار سس) اجرا گردید .

آنالیز آماری : 3 راس گاو از آزمایش محروم شدند چون جابجایی شیر دان سمت چپ داشتند . به گفته وی اصلاح ساختار ژنتیکی دامهای سنگین می تواند باعث افزایش سه تا پنج لیتر شیر در هر راس دام و افزایش 30 تا 40 درصدی گوشت قرمز به ازای مصرف هر واحد علوفه شود. همچنین درپرواربندی، دامها احتیاج به غذاهای متراکم و مقوی دارند تا اضافه وزن آنها مقرون به صرفه اقتصادی باشد. وزن خروس های این گونه ۷/۲ کیلو گرم و وزن مرغ ها ۳/۲ کیلو گرم می باشد، تعداد تخمگذاری درسال۱۲۰تا۱۸۰عدد تخم مرغ می باشد.

تیپ و ظاهر این نوع همچون مرغ مینیاتوری میباشد و در مواردی دارای شباهتهای زیادی میباشند. دوستان ی چند تا مرغ خوبم واسه فروش دارم کسی امار خاست تماس بگیره درخدمتم. گیاه دائمی همیشه سبز تا 7.5 متر رشد می کند. کلوخه های حاصل از کار این گاو آهن شرایط نامساعدی را برای سبز شدن بذر ایجاد میکنند. قلم سبز : در نژاد که از واریته های مختلف نژاد لاری بشمار میرود خالص این گروه رنگ فلسها سبز و رنگ ناخن ها و مهمیز سبز تیره یا سیاه می باشد که در اثر امیزش با سایر نژادها ابتدا رنگ مهمیز سپس رنگ ناخن ها و در نهایت رنگ انگشت میانی به طور کامل سفید می شود.

رنگ این آگاو به مرور مانند تصویر می شود. واریته فرانسوی: با کاکل و گوشواره کبود رنگ که محبوبیت بیشتری هم دارد. یعنی ما باید اقلیم، آب و هوا، نیروی کار، تخصص و زمین را در نظر بگیریم و باید بدانیم که هر زمینی، یک نوع استعداد دارد. هزینه های تحصیل و پرورش دام های جایگزین و هزینه استهلاک گله شیری مولد را می توان اجزای اصلی بهای تمام شده در مزارع گاو شیری تلقی کرد. به عبارت دیگر کنسانتره یا غذای متعادل ترکیبی از تعدادی مواد غذایی است که قادر است همه عناصر ومواد ضروری بدن دام را به اندازه کافی تامین کند.

بنابراین هر چقدر گاوهایی با ظرفیت های تولیدی بیشتری نگهداری شده و زمینه ی بروز توانایی های آنها نیز مساعد گردیده و هزینه های غذایی کاهش یابد حرفه ی گاوداری از سود آوری بیشتری برخوردار خواهد بود . همچنین برای افزایش ظرفیت نیز قابلیت کافی داشته باشد. ۱ قاشق غذاخوری آب لیمو نیز به آن اضافه کنید و خوب هم بزنید. ۹. با نوشیدن آب لیمو بدنتان را سمزدایی کنید.

وقتی ترکیبی از این تکنیکها به کار برده میشود، صرفهجویی در وقت و انرژی و تقویت منابع آب و خاک را سبب میشود. خوراک دادن : جیره ها به صورت تی ام ار تغذیه شدند و بر اساس انرژی(بر پایه انرژی خالص) یکسان فرموله شدند و در پروتین قابل هضم روده ای و توازن پروتین قابل تجزیه ( تامینگا و همکاران 1994) برابر بودند. به طور خلاصه ماده خشک مصرفی و انرژی خام مصرفی و انرژی متابولیسمی و تولید حرارت و تولید شیر(شکل 1) و درصد پروتین شیر بین جیره ها مختلف نبودند.

دیدگاهتان را بنویسید