مدیر مدرسه/فصل ۲ – ویکینبشته

بازار تبریز که یکی از ریشه های تاریخی کشورمان است را به هیچ عنوان نباید از دست بدهید،حفظ هنر دیرین و بوی اصالت در نقطه به نقطه این بازار احساس می شود،با توجه به کسب و کاری که در این بازار سنتی جریان دارد هر قسمتی از آن به شکل خاصی بنا شده و موجب شده است تا سرا،گذر،دالان،تیمچه،راسته بازار ایجاد شوند تا خرید و فروش و کسب و کار و فعالیت مردم و کسبه با اطمینان خاطر انجام شود.

نبوی – بله بیانات، جناب آقای شوشتری نماینده محترم بسیار متین وصحیح بود ولی میخواستم عرض بکنم معایب و گرفتاری ما در مملکت خیلی زیاد است اگر یک لایحهای یا طرحی یا قانونی برای رفع یکی از آن معایب به مجلس آمد تمام آنها را نمیشود در ضمن آن طرح رفع کرد هر کدام آنها بایستی بجایش باشد از طرفی اظهار نظر فرمودند که تعدادی از این دهات یا تمام دهات یا تمام آنها را بطور مزایده بفروش برساند و حال آنکه در گذشته همین کار را کردند همان خالصه هائی که حضرت تعالی از طرز فروش آنها تنقیح فرمودید و فرمودید بصورت خوبی انجام نشد از طریق مزایده شد این همان کاری بود که قانون اجازه داده بود و دولت هم کرد حالا بنده عرض نمیکنم آن عمل صحیح بود آن کار بنفع مملکت بود یابه ضرر مملکت در هر صورت آن املاک را اشخاصی خریدند و فعلاً هم آباد شدهاست اگر هم منظور ما افزایش محصول مملکت باشد به محصول مملکت فروش آن املاک افزوده و آلآن هم بر تعداد دهات آباد مملکت از آن طریق افزوده شده مطلب دیگری که در اینجا هم حضرتعالی و هم سایر آقایان مکرر فرمودند موضوع خوزستان است اراضی خوزستان قانون مخصوصی دارد مربوط به این قانون بهیچوجه نیست آن قانون اگر بد تنظیم شده یا بد اجرا شده ارتباطی باین کارکه الان دولت میخواهد اترا انجام بدهد ندارد آن اگر بد اجرا شده بایستی که وزارت دارایی جواب بدهد اگر قانون بد وضع شده باید مواد را بیاورند اینجا اصلاح کنند فعلاً وزارت دارایی و دولت حاضر شدند با حسن نیت یک عملی انجام بدهند که این عمل از صدر مشروطیت تا بحال جزوآمال وطن پرستان مملکت بوده (صحیح است) اگر شما بمرام نامه احزابی که در ایران تشکیل شده مراجعه کنید در تمام آنها میبینید که نوشتهاند فروش خالصجات به رعایا این رعایا سالها در این مملکت زحمت کشیدهاند و سالها در این املاک کار کردهاند وباصطلاح معروف حق آب و گل دارند این املاک را آنها ایجاد کردهاند حالا ما نبایستی در مقابل این فکری که دولت کرده مشکلاتی ایجاد کنیم (یکی از نمایندگان – مال رعایاست) بله مال رعایاست ما باید کاری کنیم که باین منظور برسیم مال خود راجع به بهره مالکانهاست تا وقتی که برعایا واگذار نشده گفتهاند که بانک کشاورزی وصول کند وبدولت بدهد وقتی که املاک مال او شد از بهره مالکانه استفاده میکند فقط خواستم یک تذکری بدهم که این بهره مالکانه یک جمله بآن اضافه شود که بطریق معمول سابق (مکرم- البته از تاریخ تحویل) نه اینکه بانک کشاورزی بهره مالکانه را یک رقم زیادتری فرض کنداز رعایا مطالبه کند که برای آنها دادتش مشکل باشد وخلاف انصاف، ویک پیشنهادی هم کردهام و تمنی میکنم آقایان موافقت بفرمایند این قانون زودتر شور اولش بگذرد که اگر همین جور در این عمل بشود ۶-۷ ماه کار خواهد داشت.

شریف مشغول کشیدن وافور شد و در ضمن صحبت وعده و وعید به مجید میداد که ورود او را بمرکز اطلاع خواهد داد و یکی دو ماه دیگر برایش تقاضای اضافه حقوق خواهد کرد. کم کم میرسیم چون در این سند مفصل آمده اجازه بدهید مرحله به مرحله یکی یکی سندها را بخوانم . تصمیم متخذه کمیسیون بودجه دایر به اجازه تعویض یک دستگاه اتومبیل سفارت شاهنشاهی در برن – مصوب ۱ آذر ۱۳۳۵ کمیسیون مشترک مجلسین – کمیسیون بودجه مجلس شورای ملی.

13. شورای امنیت تصمیم می گیرد که در راستای اهداف تدابیری که در پاراگرافهای ۳، ۴، ۵، ۶ و ۷ از قطعنامه ۱۷۳۷ (۲۰۰۶) مشخص شدهاند، فهرست اقلام مندرج در S/2006/814 باید با فهرست مواردی که در گزارش INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 و INFCIRC/۲۵۴/Rev.۷/Part ۲ جایگزین شده و هر مورد دیگری که «کشور» معلوم کند میتواند در فعالیتهای مربوط به غنیسازی، بازفرآوری و آبسنگین یا برای توسعه سیستمهای حمل و پرتاب سلاحهای هستهای سهم داشته باشد. شوشتری ـ میخواستم استدعا کنم که حالا آقایان انتخاب شدهاند زودتر بنشینند تصمیم بگیرند و نظامنامه را اصلاح کنید.

۵۵. کارخانه تولید سوخت (FMP): کارخانه تولید سوخت، تأسیساتی است که برای نیروگاهها و راکتورهای تحقیقاتی مجتمعهای سوخت هستهای تولید میکند. از آن آدمهای قدیمی خوشرو و بیآزار بود که برای هرگونه فداکاری در راه اربابش مضایقه نداشت. نسبت به اراضی مزروعی خالصه که مورد احتیاج دولت است و اشخاصی که حق ریشه و یا شخم داشته باشند به طریق مذکور در همین ماده حق آنهاتعیین و از محل ۲۵٪ فروش خالصجات به صاحبان آنها پرداخت خواهد شد. همهٔ رفقا و اشخاصی که در طی مسافرتهایش با آنها آشنا شده بود، عکس آنها در این آلبوم وجود داشت و یادبودهای دور و تأثرانگیزی در او تولید میکرد.

بعد از سلام و تعارف، شریف برای اینکه موضوع صحبتی پیدا بکند، از او پرسید که ساعت دارد یا نه. زیرا برای او این سرپرستی ناگهانی نهتنها یک نوع انجام وظیفه نسبت بدوست مردهاش بود، بلکه از آن یکجور لذت مخصوصی میبرد. فقط او بود که به وسواسهای شریف آشنا بود و میتوانست مطابق میلش رفتار بکند. بعد آلبوم عکس را که مثل چیز مقدسی جلد تافته گرفته بود با احتیاط در میآورد، ورق میزد مثل اینکه تماشای آلبوم متمم و مکمل نشأهٔ تریاک بود. این آلبوم سینمای زندگی، تمام گذشته او بود. شریف این جوان را در یک خواب عمیق، در خواب دورهٔ جوانیش دیده بود و بهترین دورهٔ زندگیش را با او گذرانیده بود.

اما در قیافهاش آثار تزلزل و نگرانی دیده میشد. اما با گسترش تهران این سبک معالجه نمی توانست بر طرف کننده نیاز شهر باشد. شکل گیری و ساختار شهر تهران از همان ابتدا که روستایی کوچک بود و بعد به شهر تبدیل شد به صورت بدون خیابان بود. این باغچه در مقابل منظرهٔ خشک و بیروح شهر بمنزلهٔ واحه در میان صحرا بشمار میآمد. اما در طی تجربیات تلخ زندگی یکنوع زدگی و تنفر نسبت بمردم حس میکرد و در معامله با آنها قیافهٔ خونسردی را وسیلهٔ دفاع خود قرار داده بود.

و همچنین خسرو قشقائی مرتبا برای تمدید گذرنامه به کنسولگری مراجعه می نماید و از طرف دیگر برابر اخبار موثق مصریها میل دارند آنها را مورد استفاده قرار داده و از طرف جنوب وارد کشور نمایند لذا با توجه به این مسائل شاید راه حل این باشد که با تمدید گذرنامه آنان و کمک مالی جزئی بهر ترتیب ( بعنوان قرض پرداخت قیمت اراضی آنان به زارعین ) احتمال اینکه آنان به عوامل خارجی پناه ببرند کمتر میشود بنابه درخواست ساواک مرکز تیمسار علوی کیا شرح مبسوطی از چگونگی ملاقاتش را با خسرو قشقائی ارسال میدارد در این گزارش آمده است ضمن تماس با مشارالیه وی از اینکه شاه توده ای ها را مورد عفو قرار داده ولی وی و برادرانش را نبخشیده گله کرده است .

اردوئی را در گاراژ که میخواستیم راه بیفتیم، رفیق میزبانم به من معرفی کرد و قرار شد مرا در پیشامدهای محتملی که ممکن است تا قبل از چالوس اتفاق بیفتد، کمک کند. پیش از اینکه جلو بساط وافور بنشیند جلو آینه رفت – این آینه که هر روز بر سبیل عادت جلو آن موهای تنک سر خود را شانه میزد و نگاه سرسرکی بخود میانداخت، ایندفعه بیش از معمول بصورت خود دقیق شد دندانهای طلائی، پای چشم چینخورده، پوست سوخته و شانههای تو رفتهٔ خود را از روی ناامیدی برانداز کرد. خمیازه میکشید، لغت لاروس را ورق میزد و عکسهای آنرا تماشا میکرد، سیگار میکشید یا سرسرکی بکاغذهای اداره رسیدگی میکرد و یک امضای گل و گشادی زیرش میانداخت، ولی در خارج از اداره بر خلاف رؤسای ادارات که شبها دور هم جمع میشدند و بساط قمار را دائر میکردند، او با همکاران و رؤسای سایر ادارات مراوده و جوششی نشان نمیداد.

بنظر میآمد که روح او از قید قوانین زندگی مردمان معمولی رسته بود. شریف نمیتوانست باور بکند در صورتیکه خودش پیر و شکسته شده و در انتظار مرگ بود، چطور این جوان از دنیای مجهولی که در آن رفته بود جوانتر و شادابتر جلو او سبز شده بود. او فقط لاشهٔ خود را از این سوراخ بآن سوراخ کشانیده بود و حالا انتظار روزهای بهتری را نداشت. بعد از آن که غلامرضا منقل برنجی را آتش میکرد و زیر درخت بید کنار استخر روی سفرهٔ چرمی میگذاشت، شریف جعبهٔ هزارپیشه خود را که محتوی آلات وافور بود بدقت باز میکرد و اسباب فور و بطری کوچک عرق را مرتب دور خودش میچید و با تفنن مشغول میشد.

دره از جلگه ای آغاز می شود که به آرامی به انتهای شمالی دریاچه ارومیه ، 60 کیلومتری غرب ، سرازیر می شود. 12. مؤسسه مهندسی رهاب: رهاب تحت تملک یا تحت کنترل یا از جانب قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء عمل میکند و یک شرکت تابعه قرارگاه سازندگی خاتمالانبیاء است. ولى بیان این سیاست و طرز این عمل به آن آسانیها که ما خیال میکنیم نیست. تبریز به دلیل موقعیتی که دارد ، آب و هوای تابستانی قابل قبولی دارد اما هوای تبریز در زمستان سرمای شدید دارد.

و این بخاطر مبارزه و خدمت به ملت ایران نیست . مسجد آبی تبریز در اوایل سال 1900 توسط وزارت فرهنگ ایران بازسازی شد. علاوه بر اعتبارات فوق در برنامههای سایر فصول مانند توسعه منابع آب، عمران دهات، راههای فرعی و عمران ناحیهای و نظایر آن نیز اعتباراتی منظورگردیده که هر یک به نحوی در توسعه کشاورزی مؤثر میباشد. علاوه بر این یک کبک دستآموز داشت که بپایش زنگوله بسته بود. برای اینکه گم نشود یک سگ لاغر هم برای پاسبانی کبک نگه داشته بود که در مواقع بیکاری همدم او بودند. خطها جلو او میرقصیدند. شریف کاغذ سفارشنامه را جلو چشمش گرفت ولی نمیتوانست آن را بخواند.

دیدگاهتان را بنویسید