Journal Of Dairy Science 81:255- 263

بر خلاف گاوهای شیری جدید، گاومیش می تواند بدون نیاز به استفاده زیاد از غذای کنسانتره ای رشد کند. این درک بهبود یافته از بودجه زمانی گاوهای دوشا، هنگام ساخت ساختمان جدید برای فراهم کردن فضای کافی در سالن شیردوشی و زمانی که گاو خارج از بهاربند صرف میکند، ضروری است. ادارات غلات اگر حتما باید صورت بگیرد و از دست مامورین ناپاک و مضر بحال رعایا فارغ شویم اما نباید خرید گندم راجلوگیری کرد باید وزارت دارائی همانطوریکه تریاک میخرد در وقت محصول و یا سلف بمالکین رعایاپول میدهد که سطح کشت پائین نیاید در مورد گندم هم باید عمل کند این عرض من عرضی نیست که جنبه منفعت شخصی داشته باش نیابد این کار صورت بگیرد این را خواندم در روزنامهها راجع بدخانیات هم همین فکر شده همین هم غلط است اگر دوائر را باید اصلاح کرد نباید گذاشت رعایا مایوس شوند همین چهار بوته توتون و تنباکو را که میکارند این را هم دیگر نکارند این چه جور فکر مرموزی است که در تمام شئون ادارات این طور افکار غیر عملی و اینطور افکار عجیب مسموم کننده.

عمق کار ۳۰ سانتیمتر , عرض کار در مدل دوازده اینچ 120 ، در مدل 14 اینچ 140 و در مدل 16 اینچ 160 سانتیمتر میباشد , فاصله بین خیش ها در مدل دوازده اینچ 70 ، در مدل 14 اینچ 75 و در مدل 16 اینچ 80 سانتیمتر و تعداد خیش ها 4 عدد می باشد . ۱) به طوری که آنهایی که نمره وضعیت بدنشان کمی بیش از یک است فاصله گوساله زایی طولانی تر و میزان آبستنی کمتر دارند .

در صورتی که تولید اسیدهای چرب فرار فراتر از گنجایش شکمبه برای حفظ تعادل باشد، افت pH شکمبه اتفاق می افتد. که در آن ME’ ‘ انرژی معادل ماشین­ها وتجهیزات، ‘MP’ معادل انرژی فرایند تولید ماشین­ها، ‘t’ ساعت کار ماشین در هر دوره، ‘G’ وزن ماشین و‘T’ ساعت عمر مفید ماشین است. با توجه به پژوهشی که مهنانی و همکاران در سال 1394 انجام داده¬اند درصد ابتلا به جفت¬ماندگی در چند سال اخیر روندی رو به رشد داشته است. با توجه به مفهوم کارایی که نسبت انرژی خروجی به انرژی ورودی میباشد، مقادیر کارایی کمتر از یک نشان میدهد که واحدهای تولیدی در این منطقه به صورت بهینه عمل نمینمایند و انرژی ورودی برای تولید یک لیتر شیر حدود چهار برابر انرژی مفید خروجی آن است.

میزان انتشار معادل دی اکسید کربن سه نهاده ماشینها و تجهیزات، سوخت دیزل و الکتریسیته در واحدهای پرورش گاو شیری مورد مطالعه به ازای تولید یک لیتر شیر در جدول 5 نشان داده شده است. تجزیهی سریع مواد آلی باعث ازدیاد تولید ازت، فسفر و پتاس و سایر مواد غذایی گیاهی در خاک میشود. اسیدهای چرب فرار در شکمبه به دو حالت پروتونه و یونیزه وجود دارند که جذب آنها از دیواره شکمبه باعث افزایش pH می شود.

شواهدی وجود دارد که این سموم در ایجاد لنگش نیز دخالت دارند. البته هستند کسانی که به صورت حرفه ای و کاملا تخصصی روی همین نژاد تمرکز کرده و تنها در زمینه خرید و فروش آنها فعالیت دارد. هر گاو 4 تا 8 تن سیلو سالیانه نیاز دارد و یک فوت مکعب سیلو حدود 40 پوند وزن دارد. برخلاف گاوهای خشک که نیاز به تراکم انرژی مشابه گاوهای شیرده ندارند، گاوهای تازه زا بایستی علوفههای با کیفیت بالا، به همراه مواد نشاسته دار و سایر کربوهیدراتها در جیره خود دریافت کنند تا بتوانند رشد میکروبهای شکمبه آنها را تحریک کنند.

یکی از مهمترین ملاکها و مشخصههایی که در انتخاب یک وعدهی دلچسب برای مشتریان یک رستوران حائز اهمیت است، طعم دلپذیر و منحصر به فرد تمامی منوی آن است. یکی از راهکارهای موثر در کاهش وقوع اسیدوز در گله، استفاده از بافرهایی نظیر جوش شیرین و یا سایر بافرهای جایگزین جوش شیرین می باشد. خوشبختانه وقوع اسیدوز حاد در گاو شیری خیلی کم می باشد. از اینرو درک عوامل موثر در افزایش خطر وقوع اسیدوز تحت بالینی و راهکارهای مدیریتی و تغذیه ای برای کاهش وقوع اسیدوز تحت بالینی در گله بسیار مهم است.

این عوامل سبب می شود تا مقدار گوشت تولیدی به مقدار خوراک مصرفی افزایش یابد و از اتلاف مواد خوراکی جلوگیری گردد. نژاد ابریشمی دارای جثه نسبتاً کوچک تا متوسط است با سری به شکل میوه توت فرنگی، گوشت به رنگ کبود و در نوع اصیل آن در هر پا واجد پنج انگشت میباشد و ساق پا توسط پرهای انبوه پوشیده شده است. مکمل ویتامینه و معدنی زرین ساپ متوسط تولید جهت تأمین احتیاجات دام پس از اوج تولید و با تکیه بر آمادگی آن برای ورود به ۳ ماه آخر آبستنی طراحی شده است. مصرف جیره با قابلیت تخمیر بالا، پیش سازهای انرژی مورد نیاز برای تولید شیر بیشتر را فراهم می کند.

همچنین سهم انرژی تجدیدپذیر (نیروی انسانی و خوراک دام) 2/48 درصد و سهم انرژیهای تجدیدناپذیر (ماشینها، سوخت فسیلی و الکتریسیته) برابر 8/51 درصد برآورد شد. در این مطالعه، به بررسی جریان انرژیهای ورودی و خروجی و همچنین میزان انتشار گازهای گلخانهای در واحدهای پرورش گاو شیری پرداخته شد. میزان انرژی ورودی و خروجی (شیر) در واحدهای پرورش گاو شیری به ازای تولید یک لیتر شیر 8/27 و 2/7 مگاژول برآورد شد.

نتایج ارزیابی انتشار گازهای گلخانهای نشان از بالا بودن معادل دی اکسیدکربن به ازای تولید هر لیتر شیر نسبت به سایر مطالعات در مناطق دیگر بوده است. در زمان خوردن و یا نشخوار کردن، گاو مقدار زیادی بزاق (تقریباً 180 لیتر در روز) تولید میکند. میزان انتشار معادل دی اکسید کربن از نهاده ماشینها و تجهیزات به ازای تولید یک لیتر شیر 46/0 کیلوگرم کربن برآورد شد. در این مطالعه مجموع انتشار معادل دی اکسید کربن به ازای تولید یک لیتر شیر در واحدهای پرورش گاو شیری استان قزوین برابر 65/0 کیلوگرم محاسبه شد. نتایج تحقیق نشان داد که مقدار کل انرژی ورودی و خروجی به ترتیب برابر 7/28 و 2/7 مگاژول بر لیتر میباشد.

راندمان بافرینگ شکمبه از طریق کاهش مقدار بافری که از بزاق ترشح میشود و کاهش حجم مایع بزاق که میزان رقت را تحت تأثیر قرار میدهد، کاهش مییابد (اونز، 1998 و اسلیتر، 1976). وجود مقدار زیادی غله در جیره و عدم وجود مقدار مناسب فیبر موثر برای تحریک نشخوار باعث کاهش بافرینگ شکمبه میشود. استفاده از فرم ارگانیک این سه عنصر نیز به جذب آنها کمک می کند اما به خاطر مسائل اقتصادی توصیه می کنیم به میزان ۳۰ درصد از نیاز و در دسته دوران انتقال و گاوهای شیری سوپر و پرتولید استفاده شود. گاوهای درگیر اسیدوز تحت بالینی لزوماً علائم قابل مشاهده ای ندارند، بنابراین بدون اندازه گیری مستقیم pH شکمبه، تشخیص SARA در گاوهای شیری بسیار مشکل است.

علت دقیق این تنوع مشخص نیست اما احتمالاً عواملی چون سطح خوراک مصرفی، سرعت مصرف خوراک، جداکردن و انتخاب خوراک توسط گاو، میزان ترشح بزاق، جمعیت میکروبی غالب در شکمبه، ابتلای قبلی به اسیدوز، نرخ عبور خوراک از شکمبه، اختلاف در ظرفیت جذب بافت پوششی شکمبه و سایر جنبه های فیزیولوژیکی و رفتاری در این تنوع دخالت دارند. در این واحدها سوخت­های فسیلی، ماشین­ها و تجهیزات، الکتریسته، آب و خوراک مصرفی دام، نیروی­ ­کار، به عنوان نهاده­های ورودی و شیر، گوشت و کود گاوی به عنوان نهاده­های خروجی در نظر گرفته شد، که با تعیین مقدار مصرف هر یک و برآورد معادل انرژی آن میزان انرژی ورودی و انرژی خروجی در دوره شیر­دهی محاسبه شد.

ویتامین A در دسته ویتامین های محلول در چربی قرار می گیرد که از اهمیت بالایی در متابولیسم دام برخوردار است. 20. در موقع استفاده از جیره های حاوی ذرات ریز یا آردی به منظور بازده بهتر خوراک مصرفی و جلوگیری از ضایعات تنفسی از مواد خیس کننده و چسباننده نظیر چربی یا ملاس استفاده کنید. در برخی موارد وقتی گاوها زایش میکنند و از گروه خارج میشوند، تنها یک گاو در گروه باقی میماند. یک گوسفند سالم با دیدن غذا به سمت آن رفته و با اشتهای غذای خود را میخورد در حالی که گوسفند مریض یا ناسالم با دیدن غذا هیچ عکس العملی نشان نمی دهد و کل روز غذایش دست نخورده باقی می ماند.

در اسیدوز حاد pH شکمبه به شدت کاهش یافته (pH زیر ۴/۸) و برای مدت زمان طولانی (بیشتر از ۲۴ ساعت) پایین باقی می ماند و در صورتی که اقدامی صورت نگیرد می تواند به اسیدوز سیستمیک (متابولیک) تبدیل شود. مقایسه نتیجه حاصل از این مطالعه با سایر مطالعات نشان دهنده آن است که کارایی تولید شیر در واحدهای پرورش گاو شیری مورد مطالعه بسیار پایین است که از جمله مهمترین دلایل آن میتوان به استفاده از ماشینها و تجهیزات فرسوده و کهنه و ضعف مدیریتی این واحدها اشاره کرد.

در pH بالا، بیشتر اسیدهای چرب فرار به حالت یونیزه هستند در حالیکه در pH پایین حالت پروتونه غالب است. هضم مقادیر زیاد خوراکهای با تخمیرپذیری بالا منجر به تولید مقادیر زیادی اسیدهای چرب فرار (VFA) می شود. شیر با دارا بودن مقدار زیادی پروتئین ، ویتامین ، کلسیم ، سایر مواد معدنی و نیز حدود750 کیلوکالری انرژی در هر لیتر میتواند سهم عمده ای در سلامت و سبد غذایی افراد جامعه داشته باشد. انرژی ویژه و افزوده انرژی خالص در این مطالعه به ترتیب برابر 14/7 و 6/20- مگاژول بر لیتر محاسبه شد.

همچنین سهم انرژیهای مستقیم و غیرمستقیم به ترتیب برابر 3/8 و 5/19 مگاژول به ازای تولید هر لیتر شیر بوده است. آسیب بافتهای جذبی مجرای گوارش احتمال ورود باکتری ها، آمین ها و سموم تولید شده توسط باکتری ها (لیپوپلی ساکاریدها) به جریان خون سیاهرگ باب کبدی را افزایش داده و می تواند منجر به آبسه های کبدی و پاسخ های التهابی شود. نتایج مربوط به این مطالعه در چهار بخش جریان انرژی، میزان مصرف انرژی، بهرهوری و کارایی نسبی انرژی و انتشار گازهای گلخانهای ارائه میشود.

دیدگاهتان را بنویسید